Innehållspublicerare

null Försäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa minskar

Försäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa minskar

1.12.2021

Totalförsäljningen av antibiotika till produktionsdjur i Europa har minskat med över 40 procent sedan 2011, visar Europeiska läkemedelsmyndighetens nyaste ESVAC-rapport. Även kritiskt viktiga antibiotika såldes i mindre utsträckning än tidigare för behandling av produktionsdjur. Skillnaderna länder emellan är fortfarande stora.

Rapporten består av uppgifter om försäljningen av antibiotika från 2010–2020. Resultaten rapporteras i proportion till mängden produktionsdjur.

Läs mer:

EMA:s nyhet: More than 40% decrease in sales of antimicrobials for use in animals

ESVAC:s 11:e rapport (på engelska)

Landsspecifika kommentarer gällande försäljningstrender 2010–2020 (Country reports, på engelska)

ESVAC-principerna i korthet på Fimeas webbplats

Ytterligare information ges av

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi