Innehållspublicerare

null Försäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa har nästan halverats på tio år

Försäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa har nästan halverats på tio år

22.11.2022

Totalförsäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa har minskat väsentligt sedan 2011, visar Europeiska läkemedelsmyndighetens nyaste ESVAC-rapport. Även försäljningen av kritiskt viktiga antibiotika var betydligt mindre än tidigare. Skillnaderna länder emellan är fortfarande betydande.

Rapporten innehåller uppgifter från 2010–2021 och visar försäljningen i förhållande till antalet produktionsdjur. I de 25 länder som varit med allt sedan 2011 har totalförsäljningen av antibiotika nästan halverats (–47 %) på tio år. Enligt de landsspecifika resultaten minskade försäljningen i 23 länder (4–65 %) och ökade i två länder (30–39 %).

Finland hör till de länder där försäljningen av antibiotika för produktionsdjur är måttlig och kontrollerad. I Finland ökade försäljningen av antibiotika i förhållande till antalet produktionsdjur med fem procent 2021 jämfört med föregående år, men detta resultat var ändå det näst lägsta som någonsin uppmätts. Över två tredjedelar av antibiotikan för produktionsdjur i Finland är avsedd för enskild medicinering, medan majoriteten (87 %) av antibiotikan för produktionsdjur i Europa ges till grupper av djur via foder eller dricksvatten.

Finlands kontrollerade användning av antibiotika framgår också av det faktum att de bakterier som isolerats från djuren huvudsakligen är känsliga för första linjens antibiotika. Känsligheten hos vissa patogener har dock försämrats. Detaljerade uppgifter om resistenssituationen för bakterier hos djur och om försäljningen av antibiotika i Finland ingår i den senaste FINRES-Vet 2021 -rapporten.

Läs mer:

ESVAC:s 12:e rapport (pdf)

Landsrapporter om försäljningstrender 2010–2021 (Country reports on sales trends)

Resultaten från ESVAC 2021 i korthet på Fimeas hemsida

FINRES-Vet 2021 -rapporter

FINRES-Vet nyhet från Livsmedelsverket 18.11.2022

Ytterligare information ges av

  • Fimea Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi