Innehållspresentatör

null Försäljning av mikrobläkemedel för produktionsdjur i Finland är måttligare än i flera EU länder

Försäljning av mikrobläkemedel för produktionsdjur i Finland är måttligare än i flera EU länder

15.10.2018

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett ut en åttonde rapport om förbrukningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur i Europa (ESVAC-rapporten). I den senaste rapporten finns 30 länder med. Resultatet rapporteras som försäljning av mikrobläkemedel i proportion till mängden produktionsdjur. 

I Finland är mängden mikrobläkemedel sålda för produktionsdjur liten. Också försäljning av kritiskt viktiga mikrobläkemedel hos oss är liten jämfört med flera länder i Europa. Andelen av gruppmedicinering i Finland år 2016 var 39 % dvs man behandlar oftare djurindivider än djurgrupper. Åren 2011–2016 minskade förbrukningen av mikrobläkemedel till produktionsdjur i Finland med 15 %. 

Skillnaden mellan de länder där mest och minst mikrobläkemedel säljs var år 2016 fortfarande mer än hundrafaldig. När det gäller kritiskt viktiga mikrobläkemedel är skillnaderna ännu större.  I Europa gavs den största delen, över 90 %, av mikrobläkemedlen för produktionsdjur till djurgrupper, antingen i fodret eller i dricksvattnet. De mest sålda mikrobläkemedel var tetracykliner, penicilliner och sulfonamider.

25 länder har följt med försäljningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur sedan år 2011. År 2016 minskade förbrukningen i sexton länder med över 5 % och ökade med över 5 % i sex länder. Mellan 2011-2016 minskade totalförsäljning i de 25 länder med en femtedel. 

Läs mer:

Fimea sammandrag

ESVAC 8.-rapporten

Ytterligare information ges av

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354 (anträffbar 22.10.2018)
  • Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi
  • Henriette Helin-Soilevaara, överinspektör, tfn 040 489 3352
  • Liisa Kaartinen, överinspektör, tfn 040 554 2238
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@evira.fi