Innehållspublicerare

null Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekar

Kan samma förpackningsstorlek finnas som receptbelagd förpackning och egenvårdsförpackning?

Enligt Fimeas riktlinjer kan ett läkemedelspreparat i Finland ha förpackningsstorlekar som godkänns såväl som receptbelagda förpackningar som egenvårdsförpackningar. Receptbelagda- och egenvårdsförpackningar har i detta fall olika Vnr-nummer. Vidare ska man beakta märkningarna på emballaget som följer anvisningarna och i allmänhet avviker något från varandra.

25.10.2021