Innehållspublicerare

null Formen på Fimeas diarienummer och elektroniska underskrifter ändras

Formen på Fimeas diarienummer och elektroniska underskrifter ändras

11.11.2019

Fimea har börjat använda ett nytt ärendehanteringssystem. I och med det ändras Fimeas diarienummer, som i fortsättningen har formen FIMEA/2019/000000.

Dessutom ändras formen på elektroniska underskrifter: i fortsättningen hittas den elektroniska underskriften som ett separat bifogat PDF-dokument, med en hänvisning till den undertecknade handlingen och med uppgifter om underskriften.

Fimea går stegvis över till att huvudsakligen leverera handlingar elektroniskt. Rekommendationen är också att handlingar som lämnas till Fimea skickas elektroniskt.

Exempel på titelblad för elektronisk underskrift (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Jaakko Hartikka, direktör av informationsresurser, tfn 029 522 3619
  • Antti Saarimaa, systemexpert, tfn 029 522 3625
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi