Innehållspublicerare

null Föreskrift 3/2015 ”Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel” har genomgått

Föreskrift 3/2015 ”Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel” har genomgått

20.12.2017

Föreskrift 3/2015 från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ”Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel” har genomgått en mindre uppdatering. Översättningar av sammanfattningen av riskhanteringsplanen till finska och svenska krävs inte längre av Fimea. Föreskriftens nummer ändras till Föreskrift 2/2017 från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Läs mer:


2/2017 Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel (21.12.2017 publicerad korrigerad upplaga)

Uppdaterad 21.12.2017. Publicerad korrigerad upplaga av föreskriften.
 

Ytterligare information ges av

  • Tuomo Lapveteläinen, överläkare, tfn 029 522 3375
  • Leena Pietilä, enhetschef, tfn 029 522 336
  • Liisa Näveri, enhetschef, tfn 029 522 3340
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi