Innehållspresentatör

null Förändring i underskrift av administrativa beslut om specialtillståndsansökningar

Förändring i underskrift av administrativa beslut om specialtillståndsansökningar

23.2.2018

Fimea frångår underskrift av administrativa beslut som postas till sökande om specialtillstånd på grund av det stora antalet beslut. Rutinerna ändras inte på annat sätt. Underskrifter frångicks redan i september 2017 för specialtillståndsansökningar med brådskande handläggning.

Ett administrativt beslut om beviljande av specialtillstånd postas till sökanden som lagstadgat meddelande om beslutet.

Läs mer:

Apoteken: Ansökan om specialtillstånd

Läkemedel med specialtillstånd

Ytterligare information ges av

  • Anja Koivunen, överfarmaceut, tfn 029 522 3356
  • Nelli Vuori, farmaceut, tfn 029 522 3386
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi