Innehållspublicerare

null Följ webbinariet om Anmälan om risksituation och säker användning av medicintekniska produkter 25.5.2023

Följ webbinariet om Anmälan om risksituation och säker användning av medicintekniska produkter 25.5.2023

24.5.2023

Länken och programmet till Fimeas webbinarium om Anmälan om risksituation och säker användning av medicintekniska produkter är nu publicerade. Webbinariet riktar sig till välfärdsområdenas offentliga aktörer och privata aktörer inom social- och hälsovårdstjänster samt skönhetsbranschen. På Fimeas webbinarium behandlas bland annat den nya bestämmelse för yrkesmässiga användare som gäller anmälan om risksituation samt säkerställande av tillgången till medicintekniska produkter.

Under webbinariet kan man ställa frågor och kommentera via ett modererat diskussionsforum. Webbinariet sparas och finns tillgängligt under två veckor från första sändningen av evenemanget. Du får tillgång till inspelningen via deltagarlänken till webbinariet. Presentationerna på evenemanget samt de praktiska demonstrationerna publiceras senare på Fimeas webbplats.

Välkommen att delta i webbinariet!

Följ webbinariet via plattformen ProspectumLIVE

Program:

13.00 Start

Markku Mård, sektionschef, överinspektör

13.05 Föreläggande - Anmälan från yrkesmässiga användare om tillbud

Tarja Vainiola, överinspektör

13.40 Att göra och skicka anmälningar om tillbud till Fimea

Päivi Nihtinen, planerare

14.00 Underhåll av medicintekniska produkter

Tuomo Aarnikka, inspektör

14.10 Övergångsbestämmelser för tryggande av tillgången till produkter 

Jari Knuuttila, ledande sakkunnig

14.25 Implantatkort och hälso- och sjukvårdens roll 

Sari Tuomaala, koordinator

14.40 Spårbarhet, UDI-kod som en del av uppföljningssystemet 

Tarja Vainiola, överinspektör

14.55 Egentillverkning vid hälso- och sjukvårdsenheter

Tarja Vainiola, överinspektör

15.15 Frågor, webbinariet avslutas 

Evenemanget avslutas kl. 15.30.

Ytterligare information ges av

  • Sari Tuomaala, koordinator, tfn 029 522 3280
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi