Innehållspublicerare

null FINOSE-samarbetet fortsätter och stärks när Danmark ansluter sig

FINOSE-samarbetet fortsätter och stärks när Danmark ansluter sig

19.5.2023

Fimea, TLV i Sverige (Swedish Dental and Pharmaceutical Agency) och NoMA i Norge (Norwegian Medical Agency) har samarbetat i utvärderingar av läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde sedan 2017. Målet med FINOSE-samarbetet är att fördela resurser samt en effektivare och högklassigare utvärderingsverksamhet.

Man har nu beslutat att fortsätta FINOSE-samarbetet under de kommande tre åren. Samtidigt utvidgas gruppen med danska DMC (Danish Medicines Council). Samförståndsprotokollet som ligger till grund för FINOSE-samarbetet undertecknades i Stockholm den 10 maj 2023.

Läs mer:

FINOSE-samarbetet

Ytterligare information ges av

  • Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3521
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi