Innehållspublicerare

null Finlands läkemedelsstatistik 2016 nu på nätet

Finlands läkemedelsstatistik 2016 nu på nätet

22.11.2017

Finlands läkemedelsstatistik 2016 finns nu i pdf-format på FPA:s och Fimeas webbplatser. Publikationen kommer ut i tryckt form i början av december.

I publikationen har statistiska uppgifter om ersättning av läkemedelskostnader för läkemedelsanvändning samlats. I statistikproduktionen har bland annat uppgifter om partiförsäljningen av läkemedel och uppgifter i FPA:s registermaterial om läkemedelsköp som omfattas av systemet för läkemedelsersättning använts. I boken presenteras både uppgifter för 2016 och tidsserier.

Publikationen innehåller sammanlagt 56 tabeller och 29 figurer med information på finska och engelska. I texterna som redigerats på finska och engelska beskrivs systemet för läkemedelsersättning, referensprissystemet och utbytet av läkemedel samt förfarandet för försäljningstillstånd för läkemedelspreparat, kliniska läkemedelsstudier och apotekens verksamhet.

Läs mer:

Finlands läkemedelsstatistik på Fimeas webbplats
Finlands läkemedelsstatistik på FPA:s webbplats

Ytterligare information ges av

  • Päivi Ruokoniemi, överläkare, tfn 029 522 3442
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi