Innehållspresentatör

null Finland har lämnat in sin ansökan om placering av EMA i Helsingfors

Finland har lämnat in sin ansökan om placering av EMA i Helsingfors

2.8.2017

Finland har lämnat sin ansökan till EU-kommissionen om den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i Storbritannien som ska omlokaliseras.

Statsrådet och Helsingfors stad har skapat en konkret handlingsplan för att flytta den konkurrensutsatta läkemedelsmyndigheten till Helsingfors.

Finland erbjuder en kostnadseffektiv, logistiskt välfungerande och smidig lösning för lokaliseringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten till Helsingfors.

Beslutet om omlokaliseringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten fattas den 20 november 2017 i EU:s råd för allmänna frågor.

Fimea anser att Finlands kandidatur som ny placeringsort för EMA är viktig

För Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är det viktigt att Finland är med i tävlingen.

– Vi anser att Finlands ansökan på bästa möjliga sätt stöder en kontinuitet i verksamheten. Vi måste tillsammans se till att EMA är funktionsduglig under övergångsskedet. Läkemedelstillsynen får inte under några som helst omständigheter ta skada, och att garantera att omplaceringen löper smidigt är en gemensam utmaning för hela EU, konstaterar överdirektör Sinikka Rajaniemi.

Fimea ingår i det europeiska läkemedelstillsynsnätverket, som bildas av de nationella läkemedelsmyndigheterna, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska kommissionen. Europeiska läkemedelsmyndigheten har som uppgift att sköta förhands- och efterhandstillsynen över läkemedel. EMA administrerar också processerna kring det centraliserade förfarandet för försäljningstillstånd för läkemedelspreparat och koordinerar de nationella myndigheternas vetenskapliga utvärderingar.

Läs mer

SHM:s och Helsingfors stads meddelande 31.7.2017

Emahelsinki webbsidan

EMA

Ytterligare information ges av

  • Sinikka Rajaniemi, Överdirektör, tfn 029 522 3110
  • Eija Pelkonen, Direktör, tfn 029 522 3210
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.