Innehållspublicerare

null Fimeas verksamhetsställe i Helsingfors har flyttat till nya lokaler i Tilkkabacken

Fimeas verksamhetsställe i Helsingfors har flyttat till nya lokaler i Tilkkabacken

17.1.2020

Fimeas verksamhetsställe i Helsingfors verkar från och med måndagen den 20 januari 2020 i sina nya lokaler i Tilkkabacken på adressen Mannerheimvägen 166, Helsingfors. Lokaler ligger i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd och de har även en gemensam huvudingång.

Den nya leveransadressen är också Mannerheimvägen 166. Leveransmottagningen sker vid bakdörren till I-byggnaden via en körförbindelse mellan I-byggnaden och gamla militärsjukhuset Tilkka.

Postadressen är oförändrad och är gemensam för alla Fimeas verksamhetsställen:
PB 55, 00034 FIMEA

Lokalerna i Tilkkabacken är dimensionerade enligt statens fastighetsstrategi. I de renoverade lokalerna finns nu ett multifunktionellt kontor där utrymmet utnyttjas genom att man arbetar enligt arbetsuppgift i olika utrymmen, såsom i tysta rum eller samarbetsrum.

Läs mer:

Sic! 3–4/2019: Vi flyttar! (på finska)

Kontaktuppgifter