Innehållspublicerare

null Fimeas utredning om apotekstjänsternas funktion har lett till inrättande av nya apotek

Fimeas utredning om apotekstjänsternas funktion har lett till inrättande av nya apotek

2.5.2017

Enligt läkemedelslagen bör det i landet finnas så många apotek att allmänheten utan svårighet kan få läkemedel. Fimea beslutar om inrättande av nya apotek. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan Fimea inrätta ett nytt apotek alltid, om tillgången till läkemedel kräver det. Vid en bedömning av tillgången till läkemedel ska befolkningsmängden i området, befintliga apotekstjänster i området och placeringen av övriga hälso- och sjukvårdstjänster beaktas.

Säkerhets- och utvecklingscentret inom läkemedelsområdet Fimea inledde våren 2016 en utredning av apotekstjänsternas regionala funktion i syfte att kartlägga behovet av att inrätta nya apotek. I samband med utredningsarbetet har det även granskats hur ändamålsenliga och aktuella apotekens placeringsområden är.

Fimea har genom sitt beslut 3.4.2017 inrättat ett nytt apotek i Tammerfors. Birkalands sjukvårdsdistrikt tog det första initiativet till ett öppenvårdsapotek i anslutning till Tammerfors universitetssjukhus redan år 2013. Även Tammerfors stad ansåg placeringen av öppenvårdsapoteket på Tays område motiverad. Därför ändrade Fimea apotekens placeringsområden i Tammerfors så att vilket som helst av de 14 apoteken på det östra apoteksområdet kunde flytta sin verksamhet till Tays område. Trots detta har inget apotek flyttat till området. Fimea beslutade att inrätta ett nytt apotek och fastställa ett eget placeringsområde för det för att garantera apotekstjänster i ett område som omfattar Tammerfors universitetssjukhus område.

Fimea har grundat nya apotek även i Nådendal och Ylivieska som båda hittills har haft ett apotek vardera. Omprövning av besluten har sökts och därför har de ännu inte vunnit laga kraft.

Inte heller apotekstillståndet för det inrättade 3:e apoteket i Valkeakoski har förklarats ledigt att sökas eftersom omprövningen av beslutet om inrättande av apoteket inte är klar. Däremot har apotekstillståndet för det inrättade 21:a apoteket i Åbo beviljats en ny apotekare och apotekstillståndet för det inrättade 12:e apoteket i Björneborg (tidigare Toejoki filialapotek) har förklarats ledigt att sökas. Fimea har hört parter gällande ökade apotekstjänster även i Kuopio stad.

Ytterligare information ges av

  • Noora Oinonen, överprovisor, tfn 029 522 3255
  • Pirjo Rosenberg, överprovisor, tfn 029 522 3246
  • Eija Pelkonen, direktör för processen Övervakning av aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3200
  • Eeva Leinonen, direktör för enheten Tillstånd och inspektioner, tfn 029 522 3220
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi