Innehållspresentatör

null Fimeas tredje informationspaket stöd i praktisk läkemedelsövervakning

Fimeas tredje informationspaket stöd i praktisk läkemedelsövervakning

3.11.2017

Fimea har på sin webbplats publicerat det tredje informationspaketet om läkemedelsbehandling som behandlar praktisk läkemedelsövervakning. Paketet riktar sig till alla klienter som använder social- och vårdtjänster och yrkesutbildad personal inom branschen.

Innehållet i informationspaketet består bland annat av videor, en infograf och nyttiga webblänkar. Innehållet ger yrkesutbildad personal och klienterna information om betydelsen av läkemedelsövervakning och konkreta verktyg att utnyttja i dagligt arbete.

Fimea publicerar i början av 2018 det fjärde informationspaketet som behandlar identifiering och förebyggande av problem inom läkemedelsbehandling. De tidigare publicerade informationspaketen om läkemedelsbehandling år 2017 behandlar granskning av aktuell läkemedelsbehandling och interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling.

Läs mer:

Informationspaketet om läkemedelsbehandling

Fimea stöder rationell läkemedelsbehandling med informationspaket

Fimeas andra informationspaket behandlar interprofessionella utvärderingar av läkemedelsbehandling

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3520
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi