Innehållspublicerare

null Fimeas tillsynsåtgärder på Oriola fortsätter

Fimeas tillsynsåtgärder på Oriola fortsätter

19.1.2018

Den pågående misstänkta läkemedelsförfalskningen och utredningen av läkemedelsleveranser i samband med den ledde igen till tillsynsåtgärder hos Oriola Finland Oy.

Fimea gjorde en riktad inspektion av Oriolas karantänspraxis tisdagen den 16 januari 2018. Vid inspektionen förutsattes Oriola omedelbart rätta till de brister som observerats i läkemedelsgrossistens förfaranden för karantän och försäljningsförbud.

Oriolas verksamhet som läkemedelsgrossist har varit föremål för intensifierad tillsyn av Fimea sedan september 2017 på grund av problem i läkemedelsdistributionen som uppstod efter att bolagets nya verksamhetsstyrningssystem togs i bruk. Problemen i Oriolas karantänspraxis kommer att föranleda riktade tillsynsåtgärder av Fimea också hos andra läkemedelsgrossister.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör för processen Övervakning av aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3201
  • Sinikka Rajaniemi, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi