Innehållspublicerare

null Fimeas stickprov: kirurgiska mun- och nässkydd håller till största delen hög kvalitet

Fimeas stickprov: kirurgiska mun- och nässkydd håller till största delen hög kvalitet

23.2.2021

Fimea lät genomföra ett omfattande stickprov av de vanligaste kirurgiska mun- och nässkydd som säljs i Finland. Resultaten var goda i fråga om filtreringseffektiviteten och måttliga i fråga om andningsmotståndet.

De testade egenskaperna var de kirurgiska mun- och nässkyddens bakteriefiltreringsförmåga och andningsmotstånd. Bakteriefiltereffektiviteten (BFE) anger hur effektivt skyddens material filtrerar mycket små droppar. Värdet på andningsmotståndet visar hur lätt det är för användaren att andas genom skyddet.

Mun- och nässkydd är inte andningsskydd

Ett kirurgiskt mun- och nässkydd är inte ett andningsskydd och är inte ursprungligen avsett att skydda användaren. En central skillnad till exempel jämfört med FFP2-andningsskydd är att ett kirurgiskt mun- och nässkydd inte helt följer ansiktet utan är öppet på sidan. Det kirurgiska mun- och nässkyddets andningsmotstånd är därmed mindre, men skyddet vid kanterna är sämre. Mer information om skydd för ansiktet finns på Arbetshälsoinstitutets och THL:s webbplats.

Den testning som nu genomfördes var inte heltäckande och motsvarar inte helt den officiella standardtestningen. Bland annat mikrobiologisk renhet, stänkskydd och vävnadskompatibilitet togs inte med i testningen.

Tio olika produkter av de kirurgiska mun- och nässkydd som allmänt finns att tillgå i dagligvarubutiker valdes ut för testningen.

Fimea använder resultaten som en del av åtgärderna för marknadsövervakning av kirurgiska mun- och nässkydd. De tillverkare vars produkter inte helt motsvarade produktmärkningen har ombetts redogöra för korrigerande åtgärder. Fimea kan vid behov förbjuda försäljning och marknadsföring av produkter.

Betydelsen och användningen av olika skydd och masker i hanteringen av covid-19-pandemin har diskuterats mycket inom EU och bland medborgarna. Kirurgiska mun- och nässkydd för engångsbruk används i stor utsträckning för att förebygga spridningen av coronaviruset. Tillgången på kirurgiska mun- och nässkydd är för närvarande god i Finland.

Det är bra om konsumenten kontrollerar att följande information finns på förpackningen för det kirurgiska mun- och nässkyddet:

  • CE-märkning
  • tillverkarens kontaktuppgifter
  • anvisningar för säker användning på finska/svenska eller med bildsymboler

Det finns tre huvudtyper av masker som placeras i ansiktet: folkmasker, kirurgiska mun-och nässkydd samt andningsskydd (t.ex. FFP2/FFP3). Det finns tre olika typer av kirurgiska mun- och nässkydd (I, II och IIR).

Kirurgiska mun- och nässkydd är medicintekniska produkter som i Finland övervakas av Fimea. De kirurgiska mun- och nässkydd som finns på marknaden ska uppfylla de kvalitetskrav som ställs på dem.

 

Läs mer

VTT:s rapport: Filtreringseffektivitet och andningsmotstånd hos kirurgiska mun- och nässkydd (pdf, på finska)

Arbetshälsoinstitutets anvisning om mun- och nässkydd

THL:s anvisning om att använda ansiktsmasker

Webbnyhet från Fimea: En hemmagjord mask skyddar inte mot coronaviruset – andningsskydd ska vara säkra och garantera tillräckligt skydd (på finska)

Mer information ges av

Fimea

Jari Knuuttila, överinspektör, tfn 029 522 3274

Johanna Ekholm, överingenjör, tfn 029 522 3272

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi

VTT

Frågor som gäller mätning av produkters prestanda kan skickas till e-postadressen

suojavarustetestaus@vtt.fi