Innehållspublicerare

null Fimeas, Hilas och FPA:s roller i läkemedelsfrågor

Fimeas, Hilas och FPA:s roller i läkemedelsfrågor

31.5.2023

Fimea publicerade vid patientrådets möte den 22 mars en inspelning där representanter för Fimea, Hila och FPA berättar om olika myndigheters roller i läkemedelsfrågor. På inspelningen uppträder överprovisor Juha Sinnemäki från Fimea, direktör Lauri Pelkonen från Läkemedelsprisnämnden och överläkare Helena Kastarinen från FPA. Inspelningen kan ses på Fimeas Youtube-kanal.

Fimeas, Hilas och FPA:s roller i läkemedelsfrågor lyftes fram som det andra temat för patientrådets möte på begäran av patientorganisationsmedlemmarna. Vid rådets möten har Fimeas uppgifter och ansvar i läkemedelsfrågor presenterats regelbundet, men de gemensamma diskussionerna har också tangerat Hilas och FPA:s roller. Det fanns en efterfrågan på gemensamma anföranden av de olika ämbetsverkens sakkunniga, som man beslöt att svara på genom samarbete mellan ämbetsverken. Anställda som var intresserade av ämnet vid dessa ämbetsverk kunde också följa presentationerna.

De sakkunnigas korta presentationer fick bra respons. Åhörarna tackade för intressanta och viktiga anföranden som gav ny information. Temat ansågs vara en mycket bra öppning som man önskade en fortsättning på tillsammans med samma sakkunniga. 

Länk till inspelningen

Läs mer:

Utvidgningen av läkemedelsutbytet och myndigheternas roller i läkemedelsfrågor ledde till diskussioner vid Fimeas patientråds möte, Sic! webbartikel 27.3.2023 (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingsexpert, tfn 029 522 9163
  • Elsi Similä, projektchef, tfn 029 522 3607
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi