Innehållspresentatör

null Fimeas Helsingforskontor flyttar till Tilkkabacken 2020 – byggnads- och ombyggnadsarbeten inleds i lokalerna

Fimeas Helsingforskontor flyttar till Tilkkabacken 2020 – byggnads- och ombyggnadsarbeten inleds i lokalerna

9.1.2019

Fimeas nuvarande hyreskontrakt för lokalerna i Helsingfors, på adressen Mannerheimvägen 103b och 105, går ut i slutet av januari 2020.

De nya lokalerna som ska renoveras i samarbete med Senatfastigheter ligger i närheten på Tilkkabacken, där redan Fimeas Kontrollaboratorium samt Institutet för hälsa och välfärd THL verkar.

Byggnads- och ombyggnadsarbetena på Fimeas kommande lokaler inleds genast i början av året. Verksamheten placeras i de så kallade I- och F-byggnaderna vid Mannerheimvägen, där en modern aktivitetsbaserad miljö byggs upp för Fimea med olika slags arbets- och mötesrum.

Ytterligare information ges av

  • Esko Kiiski, ekonomidirektör, tfn 029 522 3630
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi