Innehållspublicerare

null Fimeas faktureringsförfarande förändrades i början av oktober

Fimeas faktureringsförfarande förändrades i början av oktober

1.10.2015

 Fimea har övergått till att fakturera sina kunder för försäljningstillstånds- och ändringsansökningar samt för tillstånds- och anmälningsavgifter för kliniska läkemedelsprövningar. Faktureringen inleds med ansökningar som har mottagits efter 1.10.2015.

Om ett kvitto över förskottsavgift har bifogats till en ansökan som mottagits efter 1.10.2015 faktureras kunden inte på nytt. Kunderna ombeds dock att i fortsättningen lämna in en ansökan utan förskottsavgift.

Om ett betalningskvitto inte är bifogat till ansökan, faktureras kunden enligt det nya förfarandet. Fakturan skickas när ansökan har godkänts för behandling. Fimea har rätt till tilläggs- eller kreditfakturering, om det i behandlingen av ansökan framkommer faktorer som inverkar på storleken av ansökningsavgiften. Om kunden inte har svarat på kundinformationsenkäten och det av den orsaken inte är möjligt att fakturera kunden, ombeds kunden lämna ett betalningskvitto och faktureringsuppgifter för framtiden.

Blankett för meddelande av kundinformation (på finska)

Om kundens faktureringsuppgifter förändras ska ändringarna meddelas utan dröjsmål till talous@fimea.fi

Ytterligare information ges av

  • talous@fimea.fi