Innehållspublicerare

null Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2020 har nu även publicerats på nätet

Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse 2020 har nu även publicerats på nätet

1.3.2021

Fimeas bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 har publicerats. Fimea lyckades nå sitt resultatmål trots coronapandemin. För att trygga läkemedels- och patientsäkerheten införde vi nya, smidigare verksamhetssätt och kunde framskrida enligt målen även i våra grundläggande uppgifter och utvecklingsuppgifter.

Tillgången till medicinska produkter säkerställdes genom flexibla förfaranden. Vi upprättade ett nytt datainsamlingssystem för uppföljning av uppgifter i de nationella läkemedelslagren och för prognostisering av utbudet. Under 2020 utvecklades och integrerades distansinspektion i Fimeas inspektionsverksamhet. Distansinspektion var också ett tema vid Fimeas globala virtuella seminarium för GMP-inspektörer.

Funktionerna kring försäljningslicenserna anpassades till brådskande och påskyndade behandlingsprocesser för ansökningarna.  Vi uppdaterade söktjänsten för läkemedel och började publicera anmälningar om störningar i tillgången till läkemedel som öppna data. År 2020 inleddes också en nationell upphandlingsprocess för dyra läkemedel som i första hand används på sjukhus, där Fimea stödjer förhandlingarna med expertutlåtanden. Som en del av verkställandet av vägkartan för läkemedelsfrågor sammanställde Fimea på beställning av social- och hälsovårdsministeriet en utredning om det nationella läkemedelsdatalagret. I samarbete med intressenterna utarbetade vi också guiden Trygg läkemedelsbehandling.

I år har man även sammanställt en webbversion av verksamhetsberättelsen med våra aktuella och intressanta teman från det gångna året.

Fimeas år 2020

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Överdirektör Eija Pelkonen tfn 029 522 3100
  • Ekonomichef Esko Kiiski tfn 029 522 3630
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi