Innehållspublicerare

null Fimeas beslut om läkemedelsförteckningen träder i kraft 1.4.2022

Fimeas beslut om läkemedelsförteckningen träder i kraft 1.4.2022

21.3.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas beslut om läkemedelsförteckningen utfärdades 21.3.2022. Beslutet träder i kraft den 1 april 2022. Läkemedelsförteckningen är en riktgivande förteckning över ämnen som räknas som läkemedel.

Fimea fastställer läkemedelsförteckningen minst vart tredje år med stöd av 83 § i lä-kemedelslagen (395/1987). Läkemedelsförteckningen uppgörs med beaktande av bestämmelserna i 3 och 5 § i läkemedelslagen. Beslutet om läkemedelsförteckningen är avsett för tillsynsmyndigheterna särskilt för att underlätta övervakningen av import och för medborgarna för att förtydliga vilka substanser betraktas som läkemedel. Fimea har uppdaterat substanser som ingår i bilagorna och jämfört med den tidigare förteckningen lagt till substanser som är väsentliga för övervakningen.

De viktigaste förändringarna i bilagorna till den tidigare läkemedelsförteckningen:

  • Bilaga 1: 2778 läkemedelssubstanser, av vilka 140 nya
  • Bilaga 1 A: 92 prohormoner eller derivat av läkemedelssubstanser, av vilka 46 nytt
  • Bilaga 2: 398 växtbaserade preparat med medicinsk verkan

De substanser och växtbaserade preparat som nämns i bilaga 1 och 2 har antingen varit eller är i medicinsk användning eller de kan ha ett medicinskt användningsändamål. Substanserna som nämns i bilaga 1 A är prohormoner eller analoger till läkemedelssubstanser. Preparat som innehåller substanser som nämns i bilaga 1 A jämställs på basis av effekten med receptbelagda läkemedelspreparat.

Enligt läkemedelslagen och strafflagen är det straffbart att tillverka, importera, lagra, saluföra eller överlåta läkemedel i strid med läkemedelslagen.

Beslutet ges ut i Finlex författningssamlingen i april 2022. 

Fimeas beslut om läkemedelsförteckningen (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422 (beslut och substanser)
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.