Innehållspublicerare

null Fimeas andra informationspaket behandlar interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling

Fimeas andra informationspaket behandlar interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling

30.5.2017

I det nyaste informationspaketet från Fimea finns nyttig information samlad om interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling för hälso- och sjukvårdspersonal.

Paketet innehåller framställningar med bilder och video om hur interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling genomförs i praktiken. Paketet innehåller dessutom artiklar som erbjuder information och stöd för praktiskt genomförande av rationell läkemedelsbehandling.

Fimea publicerar ett flertal informationspaket för hälso- och sjukvårdspersonal under år 2017. Syftet med paketen är att sammanställa komprimerad information och verktyg som är till nytta i praktiskt arbete. Informationspaketet som publicerades i mars behandlade aktuell läkemedelslista. De kommande informationspaketen behandlar uppföljning av läkemedelsbehandling, läkemedelsinformation och identifiering och förebyggande av problem med läkemedelsbehandling.

Läs mer:

Fimea stöder rationell läkemedelsbehandling med informationspaket

Informationspaket om läkemedelsbehandling

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forskare, p. 0295223514
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.