Innehållspresentatör

null Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för semiplimab vid behandling av hudcancer

Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för semiplimab vid behandling av hudcancer

13.5.2019

Fimea har inlett en ny HTA-utvärdering. I utvärderingen granskas de terapeutiska och ekonomiska effekterna av semiplimab i behandlingen av skivepitelcancer. Utvärderingen görs i enlighet med processen för utvärdering av nya sjukhusläkemedel och den väntas bli klar hösten 2019.

Semiplimab är ett nytt biologiskt läkemedel inom gruppen PD-1-antikroppar, för vilket Europeiska läkemedelsmyndigheten förordade beviljande av försäljningstillstånd i april 2019. Beviljandet av försäljningstillstånd väntar fortfarande på godkännande av Europeiska kommissionen.

Skivepitelcancer är en vanlig form av hudcancer, som årligen konstateras hos ca 1 700 personer i Finland. Endast en liten del (ca 1–2 %) av de här tumörerna har spridit sig i omgivningen eller längre bort i kroppen, så att cancern inte kan botas vare sig genom operation eller strålbehandling. Semiplimab är avsett för behandling av dessa patienter.

Läs mer:

Europeiska läkemedelsmyndighetens meddelande om semiplimab

Beskrivning av processen för utvärdering av sjukhusläkemedel

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi