Innehållspresentatör

null Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för ett bröstcancerläkemedel

Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för ett bröstcancerläkemedel

7.6.2018

Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar har inlett en utvärdering i vilken de terapeutiska och ekonomiska effekterna av bröstcancerläkemedlet pertuzumab granskas. Föremålet för utvärdering är adjuvant (efter operation) behandling av HER2-positiv bröstcancer i ett tidigt stadium. Utvärderingen genomförs enligt processen för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel, och enligt planerna ska den slutföras under hösten 2018.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) förordade i april 2018 en utvidgning av försäljningstillståndet för pertuzumab till att också gälla den indikation som är föremål för utvärdering. Pertuzumab har redan sedan tidigare andra indikationer i samband med behandling av bröstcancer.

 

Läs mer:

EMA:s meddelande om utvidgning av indikationen för pertuzumab

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi