Innehållspublicerare

null Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för atezolizumab vid behandling av lungcancer

Fimea utvärderar effekterna av och kostnaderna för atezolizumab vid behandling av lungcancer

18.9.2017

Fimea har inlett en utvärdering, där de terapeutiska och ekonomiska effekterna av ett nytt cancerläkemedel, atezolizumab, vid behandling av icke-småcellig lungcancer granskas. Utvärderingen genomförs enligt processen för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel, och enligt planerna ska utvärderingen slutföras i december 2017.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har i juli 2017 förordat beviljande av försäljningstillstånd för atezolizumab för behandling av icke-småcellig lungcancer och cancer i urinvägarna. Atezolizumab är ett läkemedel som hör till gruppen PD-L1-antikroppar. Fimea har tidigare utvärderat de terapeutiska och ekonomiska effekterna av två andra PD-1-antikroppar, nivolumab och pembrolizumab, för flera olika indikationer.

Läs mer

Ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning av atezolizumab, EMA

Fimeas utvärderingsrapport, nivolumab vid behandling av icke-småcellig lungcancer

Fimeas utvärderingssammanställning, pembrolizumab vid behandling av icke-småcellig PD-L1-positiv lungcancer

Processen för snabb utvärdering av nya sjukhusläkemedel (uppdaterad 21 augusti 2017)

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Jari Heiskanen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3523
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi