Innehållspublicerare

null Fimea utfärdar anvisningar om reklam i Finland för läkemedelspreparat som ska övervakas ytterligare

Fimea utfärdar anvisningar om reklam i Finland för läkemedelspreparat som ska övervakas ytterligare

29.9.2015

Fimea preciserar anvisningarna om färgen, storleken och placeringen av den uppochnedvända triangeln och den medföljande standardmeningen i reklam för läkemedel som ska övervakas ytterligare. Anvisningarna gäller alla innehavare av försäljningstillstånd och intressentgrupper som deltar i utgivningen av läkemedelsmarknadsföring.

Den svarta uppochnedvända triangeln och den medföljande standardmeningen utgör sådana uppgifter som behövs för en riktig och säker användning av läkemedelspreparatet som avses i 91 a § i läkemedelslagen samt grundläggande information om läkemedlet och användningen av det som avses I 91 b § i läkemedelslagen. Uppgifterna ska ingå i reklam för läkemedel som ska övervakas ytterligare.

Under det gångna året har den svarta uppochnedvända triangeln och standardmeningen publicerats i flera läkemedelsannonser i medicinska facktidningar eller på webbplatser på ett sätt som avviker från Fimeas anvisningar, exempelvis i en annan färg, i för liten storlek eller ansluten till läkemedlets logo. Syftet med de mer exakta anvisningarna är att få ändamålsenliga märkningar i all reklam för läkemedelspreparat som ska övervakas ytterligare.

Mer information:

Anvisning: Användning av den svarta uppochnedvända triangeln och standardsatsen i reklam för läkemedel (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Liisa Näveri, enhetschef, tfn 029 522 3340
  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.