Innehållspublicerare

null Fimea uppnådde resultatmålen för 2016 utan svårigheter

Fimea uppnådde resultatmålen för 2016 utan svårigheter

20.3.2017

Fimeas verksamhetsberättelse för 2016 har publicerats. Fimea fortsatte med att stabilisera sin ekonomi och kunde öka sitt ekonomiska spelrum i syfte att utveckla sin verksamhet. Fimea uppnådde sina resultatmål väl.

Inom processen för utvärdering av läkemedel gjordes satsningar inte bara på de grundläggande uppgifterna utan även bland annat på genomförandet av verkställighetsprogrammet för rationell läkemedelsbehandling. Målet var även att stöda läkemedelsinnovationer och Fimea hade en viktig roll såväl i EU-nätverkets innovationsarbetsgrupper som inom vetenskaplig rådgivning.

Fokus inom övervakningen av aktörerna inom läkemedelsbranschen låg särskilt på de apotek i vars verksamhet det förekom brister. År 2016 inleddes utredningar av hur väl apotekstjänsterna fungerar i regionerna och av korrektheten hos webbsidorna för de apotek som bedriver webbtjänstverksamhet. I kontrollaboratoriets verksamhet betonades samarbetet i det europeiska nätverket för officiella kvalitetskontrollaboratorier.

Fokus inom utvärdering av läkemedelsbehandlingar låg på utvärdering av sjukhusläkemedel. Det internationella samarbetet i det europeiska nätverket för utvärdering av hälsoteknologi intensifierades. Åtgärderna för att främja interprofessionell verksamhet som bidrar till medicineringssäkerheten fortsatte bl.a. genom deltagande i planeringen av regeringens spetsprojekt för utveckling av hemvård för åldringar och stärkande av närståendevård för personer i alla åldrar.

Fimea verkar på flera orter, dvs. i Kuopio, Helsingfors, Åbo och Uleåborg. År 2016 fästes särskild uppmärksamhet vid utvecklandet av förmansarbete som sker på flera orter samt vid förmännens färdigheter att främja arbetshälsan.

Verksamhetsberättelse 2016 (PDF, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Sinikka Rajaniemi, överdirektör, tfn 02952 23100
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi