Innehållspresentatör

null Fimea uppnådde resultatmålen för 2018

Fimea uppnådde resultatmålen för 2018

3.7.2019

Nivån på läkemedelssäkerheten är god och Fimea har ökat sitt internationella inflytande utmärkt väl, konstateras i social- och hälsovårdsministeriets bokslutsställningstagande. Fimea uppnådde resultatmålen för 2018 och fick vitsordet 4 på skalan 1–5. 

Fimea har synnerligen aktivt deltagit i planeringen och verkställandet av lagändringarna. Läkemedelsdistributionen har fungerat oklanderligt och tillgången på läkemedel har varit god i hela Finland.  Dessutom har Fimea uppnått målet mycket väl i organiseringen av upphandlingen.

I ställningstagandet konstateras också att Fimea har lyckats i utvecklingen av läkemedelsrådgivningen, i förberedelserna för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling och mätarna samt i förbättringen av verksamhetens produktivitet och den ekonomiska uppföljningen och prognostiseringen.

På grund av de förändringar som Storbritanniens utträde ur EU orsakat i läkemedelstillsynen har Fimea mera rapporterings- och övervakningsuppgifter i de centraliserade processer som koordineras av EMA.

Det exceptionellt omfattande problemet med kvaliteten hos preparat som innehåller valsartan har sysselsatt Fimea sedan sommaren 2018. Fimea har deltagit flitigt i utredningsarbetet och arbetet fortsätter.

Som förslag till åtgärder i ställningstagandet nämns bland annat att uppehålla och utveckla kompetensen och aktivt delta i utvecklingen av läkemedelsdatalagret samt i det förändringsprojekt som går ut på att överföra uppgifter som gäller hälsoteknik från Valvira till Fimea före 1 januari 2020. 

Läs mera:

SHM bokslutsställningstagande (pdf, på finska)

 

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja, p. 029 522 3100
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi