Innehållspresentatör

null Fimea tar emot förfrågningar om att agera som RMS

Fimea tar emot förfrågningar om att agera som RMS

26.6.2019

Fimea tar emot förfrågningar om att agera som RMS för ansökningar i den decentrala proceduren (DCP).

Begäran skickas per e-post till adressen FI-RMSREQUEST(a)fimea.fiFimea behandlar förfrågningar om RMS för DCP ansökningar inom två veckor.

Läs mer

Finland som referensland i DCP

Ytterligare information ges av

  • Humanläkemedel: Leena Pietilä, enhetschef, tel. + 358 29 522 3360
  • Veterinärläkemedel: Heidi Mustalammi, prosesschef, tel. +358 29 522 3329
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi