Innehållspresentatör

null Fimea stöder rationell läkemedelsbehandling med informationspaket

Fimea stöder rationell läkemedelsbehandling med informationspaket

4.5.2017

Fimea publicerar ett flertal informationspaket för hälso- och sjukvårdspersonal under år 2017. Syftet med paketen är att sammanställa komprimerad information och verktyg som är till nytta i praktiskt arbete. Det första informationspaketet behandlar aktuella medicineringsuppgifter och finns redan på Fimeas webbplats. Både de som använder läkemedlen och deras anhöriga har nytta av det.

De följande informationspaketen kommer att behandla interprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandling , utvärdering och förebyggande av problem inom läkemedelsbehandling, uppföljning av läkemedelsbehandling samt läkemedelsinformation. I sin helhet stöder informationspaketen regeringens förverkligande av spetsprojektet I&O (”Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”). Målet med spetsprojektet I&O är att skapa jämlikare och bättre samordnade tjänster för äldre och närstående- och familjevårdare.

Läs mer:

Informationspaket om läkemedelsbehandling

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, p. 0295223513
  • Johanna Jyrkkä, forskare, p. 0295223514
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.