Innehållspublicerare

null Fimea stod värd för ett samarbetsmöte om läkemedelsmyndigheternas övervakning av marknadsföring

Fimea stod värd för ett samarbetsmöte om läkemedelsmyndigheternas övervakning av marknadsföring

4.2.2019

Läkemedelsmyndigheternas möte Nordic meeting 2019 ägde rum på Fimea i januari 2019. I mötet deltog tjänstemän som övervakar marknadsföringen av läkemedel vid läkemedelsmyndigheterna i Norge, Sverige, Island, Estland och Finland. Arbetsgruppen har samarbetat redan i tio år.

Under de årliga mötena diskuteras aktuella teman kring övervakningen av marknadsföringen av läkemedel samt nya sätt att utöva övervakning i olika länder. Det aktuellaste temat var i år övervakning av information om läkemedel som publicerats i digitala medier och marknadsföring.

Mötets syfte var att få en bild av prioriteringarna inom övervakningen av marknadsföringen av läkemedel i olika länder samt att närmare diskutera aktuella fall och förfaranden inom övervakningen med hjälp av exempel.

Genom det årliga mötet vet läkemedelsmyndigheten i varje deltagande land hur saken övervakas i andra länder. De läkemedelsmyndigheter som deltog i mötet Nordic meeting 2019 konstaterade att samarbetet har varit till väsentlig nytta i övervakningen.

Ytterligare information ges av

  • Kristiina Pellas, överprovisor, tfn 029 522 3422
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.