Innehållspublicerare

null Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt sjukhusläkemedel (enfortumab vedotin)

Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt sjukhusläkemedel (enfortumab vedotin)

19.1.2022

Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar har inlett en utvärdering av ett nytt terapeutiskt och ekonomiskt värde. Utvärderingen berör enfortumab vedotin vid behandling av lokalt avancerad eller metastatisk urotelcancer hos vuxna patienter, som tidigare fått platinumbaserad cytostatikabehandling och PD-1/PD-L1-hämmare. Det är fråga om ett nytt läkemedel som kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer:

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar

Positivt yttrande för enfortumab vedotin från den europeiska kommittén för humanläkemedel (pdf, på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518
  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi