Innehållspublicerare

null Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt läkemedel för behandling av lymfkörtelcancer

Fimea startar en HTA-utvärdering av ett nytt läkemedel för behandling av lymfkörtelcancer

20.3.2023

I Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar inleds en ny utvärdering av det terapeutiska och ekonomiska värdet. Utvärderingen behandlar behandling med mosunetuzumab vid behandling av follikulärt lymfom, dvs. lymfkörtelcancer. Läkemedelspreparatet innehåller en ny aktiv substans och har fått försäljningstillstånd 2022.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad. 

Läs mer:

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar 

Ytterligare information ges av

  • Pia Nousiainen, läkemedelsekonom, tfn 0295223570
  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 0295223533
  • Atte Rahkonen, läkemedelsekonom, tfn 0295223571
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi