Innehållspresentatör

null Fimea står värd för seminarium för nordiska Good Laboratory Practice-inspektörer

Fimea står värd för seminarium för nordiska Good Laboratory Practice-inspektörer

19.1.2018

Fimea ordnade ett seminarium för GLP-inspektörer den 4 januari. Sammanlagt 8 inspektörer från Sverige, Danmark, Norge och Estland deltog.

GLP (Good Laboratory Practice) är ett internationellt kvalitetssystem som ska iakttas i icke-kliniska säkerhetsstudier, avsedda för myndigheterna, som görs för registrering av eller försäljningstillstånd för läkemedel och kemikalier. I Finland har vi nio godkända GLP-testinrättningar som Fimea regelbundet granskar.

Fimea deltar som nationell myndighet i det internationella samarbetet kring GLP-tillsynen i arbetsgrupper inom OECD och EU-kommissionen. Det nordiska seminariet ordnas varje år och syftet är att harmonisera tillsynsförfarandena i länderna och erbjuda inspektörerna ett diskussionsforum under fria former kring frågor om GLP-förfaranden. Under seminariet bereds också gemensamma ställningstaganden för OECD- och EU-möten.

Ytterligare information ges av

  • Pirkko Puranen, överinspektör, tfn 029 522 3244
  • Paula Korhola, specialforskare, tfn 029 522 3224
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi