Innehållspublicerare

null Fimea, SMPA och DKMA slår ihop sig för att förbättra det IT-baserade samarbetet inom säkerhetsövervakning av läkemedel

Fimea, SMPA och DKMA slår ihop sig för att förbättra det IT-baserade samarbetet inom säkerhetsövervakning av läkemedel

15.7.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), svenska Läkemedelsverket (SMPA) och danska Lægemiddelstyrelsen (DKMA) har slått ihop sina resurser och skapat ett nytt långvarigt samarbete inom säkerhetsövervakningen av läkemedel och informationsteknik. Det övergripande syftet är att optimera användningen av de gemensamma resurserna vid tillämpningen av ett gemensamt system för säkerhetsövervakning. Denna strävan borde i slutändan gynna patientsäkerheten i alla tre länder.

De tre myndigheterna har gjort detta för att uppfylla sina respektive skyldigheter enligt förordningarna (EU) 520/2021 och (EU) 2019/6 som nationella behöriga myndigheter. Detta samarbete genomförs som ett konsortieavtal med syftet att förena krafterna i utvecklingen och den efterföljande användningen av ett gemensamt nordiskt system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Systemet kommer att ersätta föråldrade nationella lösningar i varje land och är utformat att optimera hanteringen av negativa effekter och främja nytt och givande samarbete mellan myndigheterna inom säkerhetsövervakningen av läkemedel.

Fimea, SMPA och DKMA har fastställt ett antal gemensamma mål som ska uppnås under konsortiets livslängd. Dessa mål omfattar:

  • att förbättra kundservice, effektivitet och kvalitet på resultatet när det gäller att uppfylla ansvarsskyldigheten för säkerhetsövervakning,
  • att utnyttja våra nordiska kollegors expertis och kunskap bättre, driva snabbare och mer produktiva affärsförbättringar,
  • att sänka kostnaderna och öka värdet på investeringarna vid anskaffning av IT-lösningar för säkerhetsövervakning av läkemedel,
  • att uppnå bättre kvalitet, exakthet och hastighet för signaldetektion och fallhantering.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör, 029 522 3100
  • Auli Aalto, IT-projektchef, 029 522 3622
  • E-postadress i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi