Innehållspublicerare

null Fimea samlar mer omfattande in uppgifter om apotekens ekonomi

Fimea samlar mer omfattande in uppgifter om apotekens ekonomi

25.1.2018

Apoteksavgiften ändrades till apoteksskatt den 1.1.2017. Ansvaret för införandet av skatten överfördes samtidigt till Skatteförvaltingen. Apotekarna räknar ut, deklarerar och betalar apoteksskatten till Skatteförvaltningen på eget initiativ första gången för år 2017.

Fimea behöver apotekens ekonomiska uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter också efter förändringen, så de nödvändiga uppgifterna samlas in även i fortsättningen. De insamlade uppgifterna kommer att användas för bl.a. tillsyn, uppföljning av apotekens ekonomi, utveckling av apoteksverksamheten, statistik och bestämmande av kvalitetskontrollavgiften.

Fimeas behov och rätt att få information om apotekens ekonomi och verksamhet baserar sig på läkemedelslagen (395/1987). Fimeas rätt att få information utvidgades i en ändring av läkemedelslagen (9.9.2016/789). Till exempel uppgifter som berör annan affärsverksamhet som bedrivs i samma lokaler som apoteket kommer i fortsättningen att samlas in mer omfattande.

De nödvändiga uppgifterna kommer att samlas in från apotekarna med en elektronisk blankett som har utformats på basen av den tidigare blanketten om apotekets inkomster och utgifter. Meningen är att insamlingsmetoden av information är så enkel och lätt som möjligt för aktörerna.

Vill Du delta i piloten av den elektroniska blanketten?

Den elektroniska anmälningsblanketten är för närvarande under arbete. Innan blanketten tas i bruk i större skala vill vi testa blankettens funktionalitet i praktiken. Om Du är intresserad att utveckla den elektroniska ärendehanteringen och testa blanketten, anmäl Dig som pilotapotek senast den 16.2.2018.

Läs mera:

Apoteksskattelag 770/2016

Läkemedelslagen 395/1987

Apoteksskat

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, Utvecklingskoordinator, p. 029 522 3520
  • Anna von Bonsdorff-Nikander, Överprovisor, p. 029 522 3254
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.