Innehållspublicerare

null Fimea publicerar information om anmälningar om biverkningar av COVID-19-vaccin

Fimea publicerar information om anmälningar om biverkningar av COVID-19-vaccin

7.1.2021

Fimea publicerar på sin webbplats uppgifter om anmälda misstänkta biverkningar av COVID-19-vaccin. I uppgifterna publiceras antalet anmälningar från Finland och de vanligaste biverkningarna.

Uppgifterna gäller misstänkta samband som beskriver anmälarens iakttagelser och synpunkter. Slutsatser om vaccinens nytta och risker kan dras först när alla tillgängliga uppgifter har genomgått en grundlig vetenskaplig bedömning som en del av den kontinuerliga uppföljningen av läkemedlets säkerhet. Uppgifterna innehåller också kända biverkningar som redan finns i produktresumén och bipacksedeln.

Uppgifterna uppdateras med 1–2 dagars mellanrum.

Läs mer

Vanliga frågor: Hur många anmälningar om biverkningar av COVID-19-vaccin har kommit i Finland

Ytterligare information ges av

  • FIMEA.EV@fimea.fi