Innehållspublicerare

null Fimea presenterar Läkemedelssöktjänsten på evenemanget Läkare 2020

Fimea presenterar Läkemedelssöktjänsten på evenemanget Läkare 2020

8.1.2020

Fimea presenterar sin förnyade Läkemedelssöktjänst på evenemanget Läkare 2020 den 8–10 januari 2020 i Helsingfors mässcentrum. Nu är det enkelt att få information även om störningar i tillgången på enskilda läkemedelspreparat, dvs. om restnoteringar. Välkommen till Fimeas monter 1a29.

Läs mer: Pressmeddelande 7.1.2020

Läkemedelssöktjänsten

Aktuell information till läkare:

Läkemedelsinformationen Sic! fortsätter på webben

Läkemedelsinformationen Sic! fortsätter som webbtidning. Tidningen får en ny layout och årets första nummer publiceras i mars. Om du prenumererar på nyhetsbrevet Sic! blir du genast informerad om när nya artiklar har publicerats på webben. Du kan även följa oss på Twitter @Siclehti.

Webbtidningen Sic!

Beställ nyhetsbrevet Sic!

Närmare upplysningar:
Päivi Ruokoniemi, medicinsk chefredaktör, tfn 029 522 3442

Fimeas, FPA:s och Läkarförbundets enkät till läkare publiceras snart

I samarbete med Läkarförbundet och FPA utarbetar Fimea en enkät till läkare. Enkäten undersöker bland annat läkarnas praxis för läkemedelsförskrivning och arbetsbelastningen när det kommer in många begäran om receptförnyelse.

Enkäten publiceras i början av året. Vi hoppas på en hög svarsprocent!

Se video
Webbnyhet

Närmare upplysningar:
Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 029 522 3512
Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533

Material till högklassig läkemedelsinformation

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation, som koordineras av Fimea, har i samarbete utarbetat ett paket bestående av flera material för att främja en högklassig läkemedelsinformation. Paketet stöder hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och samarbete.

Materialen innehåller bland annat en beskrivning av rollerna för hälso- och sjukvårdspersonal och långtidssjuka i läkemedelsbehandlingsprocessen och sammanställningar av hälso- och sjukvårdspersonalens källor och redskap för läkemedelsinformation. I början av 2020 färdigställs även en lättläst handbok med anvisningar om säker läkemedelsbehandling, som är avsedd för personer som tar läkemedel och deras närstående.

Syftet är att synliggöra läkemedelsinformationens och läkemedelsrådgivningens betydelse för en lyckad läkemedelsbehandling och för tryggandet av medicineringssäkerheten. Materialens innehåll utvärderas och uppdateras med hjälp av de regelbundna uppdateringsomgångarna som görs inom nätverket.

Materialen för Läkemedelsinformation av hög kvalitet

Närmare upplysningar:
Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522

Tillsynen över medicintekniska produkter överfördes från Valvira till Fimea

Tillsynen över medicintekniska produkter, aktörer inom området och prövningen av produkter överfördes från Valvira till Fimea den 1 januari 2020. Fimea övertog också styrnings-, tillsyns- och registreringsuppgifter som gäller biobanker, tillsynsuppgifter som gäller embryoforskning och gentekniklagen samt vissa tillstånds- och tillsynsuppgifter som baserar sig på vävnadslagen.

Tillsynen över medicintekniska produkter handlar om att övervaka att de produkter och den utrustning som används inom hälso- och sjukvården uppfyller kraven och att övervaka aktörerna inom detta område i Finland. Tillsynen gäller alla medicintekniska produkter som redan finns på marknaden samt användningen av dem. Därtill övervakar man att de väsentliga kraven på hälso- och sjukvårdens informationssystem uppfylls och att medicintekniska produkter marknadsförs på rätt sätt.

Läs mer: Fimeas webbnyhet 19.12.2019

Europeiska kommissionens faktablad till anställda och institutioner inom hälso- och sjukvården: Ändringar i lagstiftningen om medicintekniska produkter – Vad ni behöver veta! (pdf)