Innehållspublicerare

null Fimea påminner hälsovårdspersonal om att vara uppmärksamma för koagulationsstörningen orsakad av coronavirusvaccinet Vaxzevria (AstraZeneca) och om dess behandling

Fimea påminner hälsovårdspersonal om att vara uppmärksamma för koagulationsstörningen orsakad av coronavirusvaccinet Vaxzevria (AstraZeneca) och om dess behandling

7.6.2021

Coronavirusvaccinet Vaxzevria har som en mycket sällsynt komplikation orsakat en koagulations­störning, i vilken blodpropp kombineras med låga blodplättar. Vid störningen kan det uppstå bloldproppar både i venerna (sinustrombos, mag- och tarmkanal) och i artärerna. Förekomsten av koagulationsstörningen har globalt bedömts vara 1/50 000 vaccinerade personer hos människor under 50 år. Störningen uppkommer typiskt inom 5–30 dygn efter vaccinationen och dess mekanism är trombocytopeni förorsakad av antikroppar.

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) COVID-19 arbetsgrupp anvisar hälsovårdspersonal att ta hänsyn till rekommendationerna om koagulationsstörningen (Thrombosis and Thrombocytopeni Syndrome, TTS) efter vaccination med Vaxzevria och COVID-19 Vaccine Janssen. Om det inte finns nationella diagnostiska och behandlingsanvisningar, rekommenderar EMA att följa International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) anvisningar. TTS-koagulationsstörningen har tidigare kallats för Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) och autoimmune Heparin Induced Thrombocytopenia (aHIT). Janssen COVID-19-vaccin har inte tagits i bruk i Finland.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har utarbetat en anvisning som används i Finland i diagnostik och behandling av TTS. Anvisningen baserar sig på ISTHs rekommendation.

Symptombilden vid sinustrombos är avvikande och långvarig huvudvärk som blir värre. Vaccinet kan orsaka huvudvärk i 1–3 dygn, men om den fortsätter en längre tid eller börjar på nytt bör man misstänka sinustrombos. Andra symptom på blodproppar eller organskador är möjliga antingen ensamma eller i kombination: blodpropp i hjärta, hjärna, lungor, mag- och tarmkanal eller i vener eller artärer i nedre extremitet.

TTS kan uteslutas om antalet trombocyter är normalt, FiDD är < 1.0 mg/l och symptomet försvinner under uppföljningen.

Närmare anvisningar om TTS symptombild, diagnostik, bild- och differentialdiagnostik samt behandling i HUS anvisning (på finska)

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Anvisning för hälsovårdspersonal om att vara uppmärksamma för de första symptomen på TTS-koagulationsstörningen samt Anvisning om att söka vård

THLs Anvisningar till personer som har fått AstraZenecas Vaxzevria-coronavirusvaccin

EMAs meddelande 7.6.2021: EMA raises awareness of clinical care recommendations to manage suspected thrombosis with thrombocytopenia syndrome

 

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, överläkare, sektionschef, tfn 029 522 3308
  • Liisa Näveri, chef för enheten för läkemedelssäkerhet, tfn 029 522 3340
  • E-postadresse: fornamn.efternamn@fimea.fi