Tillbaka till föregående sida

Fimea överlämnade sin utredning om användning av RWD till social- och hälsovårdsministeriet

Fimea överlämnade sin utredning om användning av RWD till social- och hälsovårdsministeriet

27.11.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utarbetat en utredning om användningen av RWD. Fimea överlämnade sin utredning i dag den 27 november till social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.

Ständigt ökande kunskap om hälsa och sjukdomar, ökad förmåga att analysera stora datamängder samt utveckling av precisionsmedicinen skapar ett behov av och möjligheter för användning av data från klinisk praxis (real-world data, RWD).

RWD är data som hänför sig till patienternas hälsotillstånd eller användningen av hälso- och sjukvårdstjänster och som samlas i olika datalager såsom patientdatasystem, register, datasjöar och biobanker. RWD används bland annat i patientarbete, kunskapsbaserad styrning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Synen på olika aktörers databehov och möjligheten att utnyttja RWD håller först på att utvecklas.

I utredningen beskrivs ändamål för RWD med avseende på tillsynen av läkemedel och medicintekniska produkter, bedömningen av metoderna inom hälso- och sjukvården (HTA) samt den nationella styrningen av läkemedelsbehandlingar.

Åtgärdsförslagen i utredningen är avsedda för beslutsfattare och sakkunniga som deltar i tillsynen av medicintekniska produkter, bedömningen som gäller användning och styrningen. Förslagen gäller fastställande av databehov, översyn av processerna, stärkande av kunnandet samt kommunikation om databehov och datakrav.

Läs mer: SHM:s pressmeddelande 27.11.2018

Utredning: Vad behövs data från klinisk praxis till? Tillsyn, HTA och nationell styrning av läkemedel och medicintekniska produkter som synvinkel (Julkari, på finska)

 

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, farmakoekonom, tfn 029 522 3517
  • Hanna-Mari Jauhonen, forskningsläkare, tfn 029 522 3512
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi
Dela denna sida