Innehållspublicerare

null Fimea ordnar PIC/S:s internationella seminarium för GMP-inspektörer 2020

Fimea ordnar PIC/S:s internationella seminarium för GMP-inspektörer 2020

24.9.2020

Fimea ordnar i år PIC/S:s globala seminarium för GMP-inspektörer. PIC/S årsseminarierna är slutna utbildnings- och diskussionsforum för läkemedelsfabrikers inspektörer och syftet med seminarierna är även att främja och harmonisera inspektörernas verksamhet runt om i världen. Seminariet ordnas för första gången som ett fullständigt virtuellt evenemang 8-10 december 2020 med temat Inspektioner på distans.

Med inspektioner på distans avses GMP-inspektioner för god tillverkningssed på läkemedelsfabriker, som genomförs utan att besöka inspektionsmålet på plats fysiskt. Genom inspektionerna bedöms läkemedelsfabrikens system och utrymmen via distanskontakter och genom att bland annat intervjua personalen.

Fimea erbjöd sig att ordna seminariet 2020 med kort varsel när den ursprungliga arrangören drog sig ur organiseringsansvaret på grund av coronaepidemin.

"Inspektioner på distans som tema för PIC/S seminariet är aktuellt bland alla inspektörer. Fimea har deltagit i utvecklingen av både sin egen och EU:s gemensamma inspektionsverksamhet på distans", berättar Mervi Saukkosaari.

PIC/S harmoniserar inspektionsverksamheten och utbildar inspektörer

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) är en internationell organisation som för närvarande består av 53 läkemedelstillsynsmyndigheter från hela världen. PIC/S harmoniserar förfarandena inom inspektionsverksamheten, utarbetar anvisningar och utbildar inspektörer. De olika medlemsländerna står i tur och ordning värd för PIC/S:s seminarium och kommittémöte som ordnas varje år.

Finland var en av de grundande medlemmarna i organisationen 1971. Finland var senast arrangör för PIC/S-seminariet 1997 och då var läkemedelstillverkarnas GMP-inspektioner ett nytt och aktuellt tema.

Läs mera:

PIC/S events (in English)
 

Ytterligare information ges av

  • Mervi Saukkosaari, överinspektör, sektionschef, tfn 029 522 3261
  • Johanna Nystedt, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Eeva Leinonen, enhetschef, enheten för tillstånd och inspektioner, tfn 029 522 3220
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi