Innehållspublicerare

null Fimea ordnar evenemanget Horizon Scanning för läkemedelsföretag via distansförbindelse i oktober

Fimea ordnar evenemanget Horizon Scanning för läkemedelsföretag via distansförbindelse i oktober

24.8.2020

Under evenemanget har läkemedelsföretagen möjlighet att presentera nya läkemedel för sjukhusbruk för Fimeas HTA-team. Evenemanget är avsett för presentation av läkemedelspreparat som kan komma till Fimea för utvärdering i samband med HTA-processen för sjukhusläkemedel under tiden 2020–2021.

Fimea önskar deltagande främst av företag som väntar på ett positivt ställningstagande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till ett nytt preparat avsett för sjukhusbruk eller till en betydande utvidgning av indikationen för ett preparat som redan är ute på marknaden under tiden 10/2020–10/2021.

Företag som är intresserade av evenemanget ombes anmäla sig per e-post antti.hyvarinen(at)fimea.fi senast 20.9.2020. Vi ber er i samband med anmälan preliminärt namnge de personer som deltar i hörandet och de preparat som presentationen gäller. Efter anmälan kommer vi att före evenemanget be om en kort förhandsbeskrivning av de preparat som ska presenteras.

Evenemanget ordnas med hjälp av distansförbindelser under två dagar, 7.10.2020 och 8.10.2020. Exaktare tid för respektive företag meddelas senare till de företag som deltar.

Fimea använder programmet Skype for Business för virtuella möten. Om ni hellre använder något annat program ska detta nämnas i samband med anmälan. Då tar företaget hand om den virtuella mötestekniken. Presentationen får ta högst 20 minuter per företag. Presentationen och materialet kan vara antingen på finska eller på engelska.

Läs mer

Processen för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel

Ytterligare information ges av

  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi