Innehållspublicerare

null Fimea ordnar evenemanget Horizon Scanning för läkemedelsföretag 10.4.2018

Fimea ordnar evenemanget Horizon Scanning för läkemedelsföretag 10.4.2018

18.1.2018

Under dagen har läkemedelsföretagen möjlighet att presentera nya läkemedel för sjukhusbruk för Fimeas team HTA. Evenemanget är avsett för presentation av läkemedelspreparat som kan komma till Fimea för utvärdering i samband med HTA-processen för sjukhusläkemedel under tiden 2018–2019.

Fimea önskar deltagande av främst företag som väntar på ett positivt ställningstagande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till ett nytt preparat avsett för sjukhusbruk eller till en betydande utvidgning av indikationen för ett preparat som redan är ute på marknaden under tiden 4/2018–6/2019.

Företag som är intresserade av evenemanget ombes anmäla sig per e-post (pia.blomqvist(at)fimea.fi) senast den 9 februari 2018. Vi ber er i samband med anmälan preliminärt namnge de personer som deltar i hörandet och de preparat som presentationen gäller. Efter anmälan kommer vi att be om en kort förhandsbeskrivning före evenemanget av de preparat som ska presenteras.

Evenemanget ordnas i Helsingfors den 10 april med början kl. 9.00. Exaktare plats och tid för respektive företag meddelas senare de företag som deltar. Ifall det kommer flera anmälningar än de tider som preliminärt reserverats för presentationerna (8 st.) väljer vi de preparat som är mest aktuella med avseende på utvärderingen av sjukhusläkemedel. Presentationen får ta högst 25 minuter per företag. Presentationen och materialen kan vara antingen på finska eller på engelska.

Läs mer:

Processen för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi