Innehållspublicerare

null Fimea ordnade ett diskussionstillfälle om störningar i tillgången till läkemedel

Fimea ordnade ett diskussionstillfälle om störningar i tillgången till läkemedel

26.10.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ordnade ett diskussionstillfälle om anmälan om störningar i tillgången för innehavare av försäljningstillstånd och de organisationer som representerar dem. Diskussionstillfället ordnades som ett webbevenemang via teams den 15 oktober 2021 klockan 9–11.

Johanna Nystedt, direktör för processen för tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, redogjorde för utsikterna vad gäller tillgången och störningar i tillgången till läkemedel i Finland och EU samt berättade om Fimeas strategiska mål.

Timo Mauriala, direktör för enheten för kvalitetskontroll av läkemedelspreparat, beskrev bakgrunden till ändringen av avgiftsförordningen i vilken finns bestämmelser om anmälningar om störningar i tillgången till läkemedel samt vilken koppling förordningen har till lagen om grunderna för avgifter till staten.

Dessutom presenterade Johanna Linnolahti, chef för sektionen för kvalitetsproblem, indikatoruppgifter om tillgången till läkemedel och störningar i tillgången, Fimeas uppgifter vid störningar i tillgången samt gav råd om hur man anmäler störningar i tillgången.

Anföranden under evenemanget

Avgiftsförordningen och avgifter för anmälningar – Timo Mauriala (pdf, på finska)

Anmälan om tillgång till läkemedel och störningar i tillgången – Johanna Linnolahti (pdf, på finska)

Öppningsord, bakgrund till ämnet – Johanna Nystedt (pdf, på finska)

Läs mer:

Störningar i tillgången på Fimeas webbplats

Ytterligare information ges av

  • Johanna Nystedt, direktör, tfn 029 522 3210
  • Timo Mauriala, enhetschef, tfn 029 522 3214
  • Johanna Linnolahti, sektionschef, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • E-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi