Innehållspublicerare

null Fimea ordnade en utbildningsdag om Europafarmakopén

Fimea ordnade en utbildningsdag om Europafarmakopén

12.10.2017

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ordnade den 25 september 2017 en utbildning och diskussion om Europafarmakopén för aktörerna inom läkemedelsområdet. Syftet med farmakopédagen var att uppmuntra myndigheterna och intressentgrupperna till en dialog, ge utbildning i rätt användning av farmakopén och föra fram på vilket sätt den kontinuerligt föränderliga verksamhetsomgivningen inom läkemedelsområdet beaktas i beredningen av Europafarmakopén.

Deltagarnas respons tyder på att dagen upplevdes som mycket nyttig. De faktaspäckade föreläsningarna, den diskuterande atmosfären och möjligheten att delta i utbildningen från olika orter via en videoförbindelse fick mycket beröm. Under utbildningsdagen uppnåddes en bra interaktion mellan myndigheten och intressentgrupperna. Önskemål framfördes om att motsvarande utbildning ska ordnas oftare.

På farmakopédagen deltog ungefär 80 representanter för läkemedelsindustrin, konsultföretag inom läkemedelsområdet, myndigheterna, sjukhus- och apotekssektorn, universiteten och yrkeshögskolorna. Utbildningsdagen ordnades med videokonferensförbindelse mellan Fimeas kontor i Kuopio och Helsingfors.

Europafarmakopén är en publikation som utges av Europarådet och redaktör är den i Strasbourg belägna enheten som svarar för kvalitetsfrågor gällande läkemedel (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM). Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Fimea är den nationella myndigheten bakom farmakopén i Finland.

Läs mer:
Europafarmakopén

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, specialforskare, FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi