Innehållspublicerare

null Fimea och Östra Finlands universitet utredde distributionskanalerna för receptfria läkemedel i Europa

Fimea och Östra Finlands universitet utredde distributionskanalerna för receptfria läkemedel i Europa

18.6.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Östra Finlands universitet har sammanställt en litteraturöversikt över de ändringar som gjorts i distributionskanalerna för receptfria läkemedel och effekterna av ändringarna i Europa. Under de senaste årtiondena har regleringen av receptfria läkemedel distributionskanaler och prissättning upphävts, men fortfarande kan receptfria läkemedel i många länder i Europa endast säljas på apotek. Motiven för att utvidga försäljningskanalerna för receptfria läkemedel och upphäva regleringen av prissättningen varit att förbättra tillgången till läkemedlen och sänka priserna. I utvidgningen av försäljningskanalerna för receptfria läkemedel har man också eftersträvat bättre säkerhet i medicineringen och kvalitet på servicen.

En utvidgning av distributionskanalerna för receptfria läkemedel kan försämra medicineringssäkerheten

Man har konstaterat ett tidsmässigt samband mellan förbättrad tillgång till receptfria läkemedel och ökat antal förgiftningar orsakade av vissa läkemedel, och en utvidgning av distributionskanalerna för receptfria läkemedel kan försämra medicineringssäkerheten. Man har genom lagstiftning, anvisningar och olika slags ålders- och försäljningsbegränsningar försökt garantera medicineringssäkerheten när receptfria läkemedel säljs. Utifrån den här översikten ser det emellertid ut som att begränsningarna inte alltid iakttas och att det finns brister i tillsynen.

Bättre tillgång till läkemedel kan också öka användningen. Forskningsrönen om hur receptfria läkemedel används eller missbrukas i samband med en utvidgning av försäljningskanalerna är oenhetliga och baserar sig på konsumenternas egna bedömningar om hur deras användning av receptfria läkemedel förändrats. De viktigaste kriterierna när människor väljer vilket ställe de köper receptfria läkemedel på är var köpstället befinner sig, när det är öppet och hur stort urvalet är. Det är också viktigt att få sakkunnig läkemedelsrådgivning och att den är tillgänglig, men kvaliteten på kundservicen och läkemedelsrådgivningen i samband med receptfria läkemedel ser ut att vara på en dålig nivå i flera länder i Europa, oberoende av köpställe.

Endast en originalstudie av receptfria läkemedlens prisutveckling

Av originalstudier, där man undersökte prisändringar hos receptfria läkemedel och urvalets omfattning i samband med en utvidgning av distributionskanalerna, fanns det bara en. Utifrån den här översikten kan man inte bedöma hur en utvidgning av distributionskanalerna för receptfria läkemedel utanför apoteken skulle påverka prisen på receptfria läkemedel eller deras urval på olika försäljningsställen.

I översikten bedömdes vetenskapliga studier när distributionskanalerna för receptfria läkemedel utvidgas

I översikten utreddes vad det finns för referentgranskade forskningsrön om receptfria läkemedel distributionskanaler i relation till hur läkemedlen används eller missbrukas, till medicineringssäkerheten och läkemedelsförgiftningar, till kvaliteten på kundservicen och läkemedelsrådgivningen samt till marknaden i Europa.

I översikten togs engelsk- och finskspråkiga originalstudier och systematiska litteraturöversikter med, sammanlagt 24 artiklar. Rapporter om receptfria läkemedelen försäljningskanaler och prisutveckling har också publicerats i form av myndighets- och expertutredningar i olika länder, men de togs inte med i den här översikten.

Läs mer:

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa – kirjallisuuskatsaus (pdf) (Distributionskanaler av receptfria läkemedel i Europa – litteraturöversikt)

Ytterligare information ges av

  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3520
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi