Innehållspublicerare

null Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nytt sjukhusläkemedel (luspatercept)

Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nytt sjukhusläkemedel (luspatercept)

18.5.2020

I Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar inleds två nya utvärderingar av det terapeutiska och ekonomiska värdet. Båda utvärderingarna gäller luspatercept, som är en ny läkemedelssubstans som för första gången släpps ut på marknaden i Europa.

Luspatercept kan på vissa ramvillkor användas vid behandlingen av två sjukdomar som orsakar anemi, myelodysplastiskt syndrom och betatalassemi. Det görs en normal sjukhusläkemedelsutvärdering av luspatercept i behandlingen av anemi i samband med myelodysplastiskt syndrom. Användning av lusapatercept i behandlingen av anemi i samband med betalassemi behandlas i en kort utvärderingssammanställning.

På sin webbplats publicerar Fimea information om valet av ämnen för HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel. Listan på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

Val av ämne för HTA-utvärderingar och inledda utvärderingar

Europeiska kommittén för humanläkemedel förhåller sig positiv till försäljningstillstånd för luspatercept

Ytterligare information ges av

  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 0295223518 (Luspatercept, myelodysplastiskt syndrom)
  • Ulla Härkönen, prövningsläkare, tfn 0295223530 (Luspatercept, betalassemi)
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi