Innehållspublicerare

null Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

19.9.2022

Fimea har inlett två nya utvärderingar av terapeutiskt och ekonomiskt värde (HTA). I båda är det fråga om ett nytt läkemedel som kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

Den ena av utvärderingarna rör efgartigimod alfa, som tillägg till standardbehandling, vid behandling av generaliserad myastenia gravis hos acetylkolinreceptorpositiva vuxna patienter.

Den andra av utvärderingarna rör ett kombinationspreparat med nivolumab och relatlimab vid behandling av framskridet hudmelanom hos patienter med ett PD-L1-uttryck i tumör på mindre än 1 %.

Fimea publicerar uppgifter om valet av ämnen för HTA-utvärderingarna av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Förteckningen på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer:

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar

Positivt yttrande för det nya läkemedlet efgartigimod alfa från den europeiska kommittén för humanläkemedel, på engelska

Positivt yttrande för det nya läkemedlet nivolumab/relatlimab från den europeiska kommittén för humanläkemedel, på engelska

Ytterligare information ges av

  • Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517 (efgartigimod alfa)
  • Jarno Kotajärvi, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3555 (nivolumab/relatlimab)
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi