Innehållspublicerare

null Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

Fimea inleder två HTA-utvärderingar av nya sjukhusläkemedel

8.5.2020

I Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar inleds två nya utvärderingar av det terapeutiska och ekonomiska värdet. Den ena utvärderingen gäller kombinationsbehandling med isatuximab i behandlingen av benmärgscancer, dvs. multipelt myelom. I den andra utvärderingen behandlas genterapi (onasemnogene abeparvovec) vid behandling av sällsynt SMA-sjukdom, dvs. spinal muskelatrofi. Båda läkemedlen är nya aktiva substanser och preparaten kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

På sin webbplats publicerar Fimea information om valet av ämnen för HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel. Listan på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar

Ställningstagande från EMAs kommitté för humanläkemedel som stöder försäljningstillstånd för isatuximab

Ställningstagande från EMAs kommitté för humanläkemedel som stöder försäljningstillstånd för onasemnogene abeparvovec

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517 (isatuximab)
  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518 (isatuximab)
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515 (onasemnogene abeparvovec)
  • Ulla Härkönen, prövningsläkare, tfn 029 522 3530 (onasemnogene abeparvovec)
  • E-postadress i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi