Innehållspublicerare

null Fimea inleder två HTA-utvärderingar av behandlingar med cancerläkemedel

Fimea inleder två HTA-utvärderingar av behandlingar med cancerläkemedel

11.1.2021

Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar har inlett två nya utvärderingar av terapeutiskt och ekonomiskt värde.

Den ena utvärderingen gäller trastuzumab deruxtekan vid behandling av spridd HER2-positiv bröstcancer. Det är fråga om en ny aktiv substans som kommer att få försäljningstillstånd för första gången.

Den andra utvärderingen gäller avelumab vid första linjens underhållsbehandling av blåscancer. Det är fråga om en utvidgning av indikationen för avelumab.

Fimea publicerar information om valet av ämnen för HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Listan på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

Val av ämne för HTA-utvärderingar och inledda utvärderingar

Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till ett nytt läkemedel, trastuzumab deruxtekan

Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till en utvidgning av indikationen för avelumab

Ytterligare information ges av

  • Jarno Kotajärvi, läkemedelsekonom, tfn 0295223555 (trastuzumab deruxtekan)
  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 0295223518 (avelumab)
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi